ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Το πρόγραμμα “THINK! Don’t Hate” ξεκίνησε από την οργάνωση Kosova Young Lawyers – KYL σε συνεργασία με πέντε συνεργαζόμενες οργανώσεις: Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (Ελλάδα), Prima (Μαυροβούνιο), CONNECT International (Βέλγιο), Libero (Σερβία) and Interkultura (Βόρεια Μακεδονία). Η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα γεννήθηκε από την παρατήρηση της παρούσας κατάστασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία είναι γεμάτα από μίσος, διακρίσεις και εξτρεμισμό. Καθώς οι υπάρχουσες πολιτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές στην περιοχή επικεντρώνονται κυρίως στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις ακραίες συμπεριφορές στο διαδίκτυο και όχι στην πρόληψη ή αποφυγή τους, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε Οδηγούς που θα βοηθήσουν όσους εφαρμόζουν μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, τους δασκάλους και όσους εκπαιδεύουν άτομα παρόμοιας ηλικίας και κοινωνικού προφίλ, στην προσπάθειά τους για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

Ξεκινήσαμε το έργο με την ανάλυση των πηγών, των στόχων και των βασικών στοιχείων των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής μίσους. Βασιζόμενοι στα ευρήματα από την ανάλυση, δημιουργήσαμε τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την προώθηση της κριτικής σκέψης και τη συμμετοχή στη δημιουργία πρακτικών αντιμετώπισης (counter-narratives). Πλέον αυτές οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μεταφέρθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο σε διαδραστική μορφή και είναι διαθέσιμες σε όλους όσοι είναι διατεθειμένοι να ενταχθούν στη μάχη ενάντια στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, στις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση.

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο κύριος στόχος του προγράμματος “THINK! Don’t Hate” είναι να αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, αναλύοντας και καταρρίπτοντας τις βάσεις στις οποίες αυτή στηρίζεται, καθώς και εμψυχώνοντας τους νέους να ηγηθούν του αγώνα ενάντια στις ψευδείς ειδήσεις, την προκατάληψη και το μίσος στο διαδίκτυο.