POGLAVLJE 6

B. LONG SESSION

DAN 1

ŠTA?

KAKO?

ISHODI UČENJA

CILJEVI

Sesija 1.1
09:00 – 10:30

Uvod
Izgradnja tima

Različite aktivnosti

Učesnici saznaju više jedni o drugima

Učesnici se bolje poznaju

Pauza za kafu

Sesija 1.2
11:00 – 12:30

Uvod u propagandu

Igra uloga – Učesnici će igrati igru uloga na osnovu priče koja sadrži propagandu

Razumijevanje izvora i načina prepoznavanja propagande

Sposobnost da se propaganda prepozna i spriječi

Ručak

Sesija 1.3
14:30 – 16:00

Lažne vijesti

Igra: Detektor vijesti – Podijelite učenike u dvije grupe, jedna grupa mora da proizvede lažne vijesti, druga treba daih prepozna

Identifikacija karakteristika lažnih vijesti

Sposobnost da se prepoznaju lažne vijesti i pronađu tačne

Pauza za kafu

Sesija 1.4
16:30 – 18:00

Uvod u pojam maltretiranja
Evaluacija

Kratki film – Treneri obezbjeđuju kratki film u vezi sa maltretiranjem.
Kahoot sesija – Treneri će kreirati Kahoot kviz na obrađenu temu

Definisanje ii sprječavanje maltretiranja.
Prepoznavanje znanja koje su stekli na prethodnim sesijama.

Sposobnost razumijevanja maltretiranja kao oblika nasilja.
Bolje razumijevanje podteme i rezime.

Večera

Dan 2

ŠTA?

KAKO?

ISHODI UČENJA

CILJEVI

Sesija 2.1
09:00 – 10:30

Kritičko razmišljanje
Objašnjenje kritičkog razmišljanja

Powerpoint prezentacija – Treneri će kreirati poverpoint prezentaciju o osnovama kritičkog razmišljanja.

Bolje razumijevanje teme

Sposobnost da se primijeni znanje

Pauza za kafu

Sesija 2.2
11:00 – 12:30

Primjeri: studije slučaja

Predavači će učenicima pokazati studije slučaja iz drugih zemalja na ovu temu

Praktična primjena znanja

Podizanje svijesti učenika o kritičkom razmišljanju na globalnom nivou

Ručak

Sesija 2.3
14:30 – 16:00

Aktivnost : Kreiranje priča zasnovanih na određenim riječima, ali bez te riječi u priči.

Podjela u dvije grupe i kreiranje priča

Interaktivni grupni rad

Upoznavanje sa pojmovima vezanim za kritičko razmišljanje

Pauza za kafu

Sesija 2.4
16:30 – 18:00

Evaluacija: grupe za refleksiju

Večera

DAN 3

ŠTA?

KAKO?

ISHODI UČENJA

CILJEVI

Sesija 3.1
09:00 – 10:30

Prezentacione vještine: radionica

Radionica za učenje kako da reagujete i da koristite govor tijela, prezentacione vještine

Učesnici će biti spremni da prezentuju na kreativan način

Novi edukatori u neformalnom obrazovanju

Pauza za kafu

Sesija 3.2
11:00 – 12:30

Digitalne vještine: Powerpoint prezentacija

Napraviti Pover point o spremanju digitalnog treninga

Učesnici će naučiti kako da koriste digitalne alate i platforme za održavanje onlajn treninga

Edukatori koji su u skladu sa digitalnom erom

Ručak

Session 3.3
14:30 – 16:00

Dinamika grupe
Igra: asocijacije

Asocijacije povezane sa temama iz prve dvije sesije

Razumijevanje prethodnih tema kroz razvoj grupne dinamike

Stimulacija učesnika da daju sve od sebe

Pauza za kafu

Sesija 3.4
16:30 – 18:00

Evaluacija
Zatvaranje

Google forma upitnik

Provjera razumijevanja svih pomenutih tema

Generalna evaluacija.

Večera

90%