POGLAVLJE 5

B. #NoTime4HATE

Naziv

#NoTime4HATE

Odgovorna osoba

Treba definisati

Datum i vrijeme

Treba definisati

Zahtjevi za prostor

Konferencijska sala ili učionica, projektor, kompjuter, papiri, markeri, flipčart papiri, olovke

Ciljevi sesije:

Da pomognemo mladima da postanu svjesni razlike između to dvoje

Da razviju svoje vještine da prepoznaju govor mržnje na internetu

Da nauče kako se suprotstaviti govoru mržnje kroz alternativne narative

Metodologija

Korak naprijed metoda + prezentacija sa činjenicama o online govoru mržnje + kreiranje izjava i fotografija sa učesnicima

Sesija korak po korak (sa rasporedom)

Korak naprijed:

 1. Napravite mirnu atmosferu uz laganu muziku u pozadini. Možete zamoliti učesnike za tišinu.
 2. Zamolite učesnike da izvade karticu sa ulogom iz kutije. Recite im da to zadrže za sebe i da to ne pokazuju nikome drugom.
 3. Pozovite ih sve da ustanu u jedan red, i ako se slažu sa tvrdnjom koju ste pročitali, trebalo bi da naprave korak naprijed.
 4. Sada ih zamolite da počnu da ulaze u ulogu. Da biste pomogli, pročitajte neke od sledećih izjava, pauzirajući posle svake, da biste dali ljudima vremena da razmisle i izgrade sliku o sebi i svom životu.
 5. Na kraju, učesnici će biti u različitim djelovima sobe i vrijeme je za razmišljanje.

 

Izjave:

 1. Ako ste dešnjak, napravite korak naprijed
 2. Ako su vam jedan ili oba roditelja završila fakultet, napravite korak naprijed.
 3. Ako ste dok ste  odrastali ikad pohađali privatnu školu ili ljetnji kamp, napravite korak naprijed.
 4. Ako su ti roditelji rekli da si lijepa, pametna ili uspješna, napravi korak naprijed.
 5. Ako ste od djetinjstva znali da se od vas očekuje da idete na fakultet, napravite korak naprijed.
 6. Ako imate članove uže porodice koji su ljekari, advokati ili rade u nekoj profesiji za koju je potrebanfakultet, napravite

jedan korak naprijed.

 1. Ako te je neko u životu nazvao glupim, napravi korak naprijed.
 2. Istupite ako ste ikada doživjeli diskriminaciju zbog svoje religije
 3. Napravite korak naprijed ako niste imali priliku da se zaposlite zbog svoje nacionalnosti
 4. Napravite korak naprijed ako vas je neko maltretirao na internetu
 5. Napravite korak naprijed ako ste zbog svog porijekla bili isključeni iz grupe mladih
 6. Ako ste sigurni da vas neće pratiti, maltretirati ili posmatrati pod pomnim nadzorom dok kupujete, napravite korak naprijed.

 

Pitanja za refleksiju:

 

Šta je bila svrha ove vježbe?

Šta ste naučili iz toga?

Šta se desilo tokom vježbe? Da li vas je nešto iznenadilo?

Kakav je bio osjećaj biti u grupi koja je napravila korak naprijed ili nazad?

Kakav je bio osećaj biti u prednjem ili zadnjem dijelu sobe?

Da li je bilo momenata kada ste željeli da budete dio grupe koja ide naprijed?

Šta bismo mogli da izvučemo iz ove vježbe što nam može pomoći u svakodnevnom životu?

Kako možete primijeniti ono što ste ovdje naučili u poslu koji ćete obavljati kao lider?

 

Činjenice o govoru mržnje koje možete podijeliti:

 

 

 • 34% mladih su bili žrtve govora mržnje na internetu, od čega je ⅓ prijavilo teške napade uključujući seksualno uznemiravanje i uhođenje.
 • Preko ½ građana EU prati debate na društvenim mrežama, a prema anketi, 75% tih ljudi je iskusilo ili svjedočilo zlostavljanju, prijetnjama ili govoru mržnje.
 • Govor mržnje je krivično djelo po zakonu EU
 • #NoPlace4Hate: govor mržnje je epidemija

Učesnici će tražiti postojeći sadržaj mržnje i kreiraće postere/postove/crteže/fotografije/meme itd. uključujući alternativne narative uz korišćenje gore navedenih činjenica. Ovo će kasnije biti podijeljeno na mreži.

Potrebni materijali

Markeri, flipčartovi, kamera ili telefon za fotografisanje

Dodatni materijali za obuku

Papiri sa ulogama napisanim na njima

Ishodi sesije

Fotografije učesnika koji drže statističke podatke i informacije za podizanje svijesti o govoru mržnje na internetu.

Posteri/postovi/crteži/memovi itd. uključujući alternativne narative uz korišćenje gore navedenih činjenica

Evaluacija

Evaluacija će biti urađena u dvije grupe

Posle sesije, prateće aktivnosti

Promovisanje ishoda sesije na društvenim mrežama, kao i činjenica o govoru mržnje

92%