POGLAVLJE 4

B. Profilisanje vaše ciljne grupe

Sada kada ste stekli sva znanja koja su vam potrebna za aktivizam u oblasti mladih i kada ste veoma motivisani da uskočite u bitku protiv govora mržnje na internetu, vrijeme je da napravite korak unazad i pokušate da izgradite svoje kapacitete u ispunjavanju zadatka donoseći maksimalne rezultate. Prva stvar koju treba da uradimo, posebno kada je riječ o osjetljivim temama kao što je ova, jeste da razvijemo profil vaše ciljne grupe, s obzirom na to da narative mržnje obično razvija određena grupa ljudi i da su usmjereni ka – često marginalizovanim , manjinama ili manje moćnim – ciljnim grupma sa vrlo specifičnim karakteristikama.        Pri tome ne mislimo samo na njihove očigledne individualne karakteristike (pol, godine, obrazovanje, nivo iskustva, socijalno porijeklo itd.) – oni koje manje-više već poznajete, oni su ipak vaši vršnjaci! Takođe mislimo na… njihov tip učenja!

Sada, prema O’Brienu (1985), postoje tri glavne kategorije učenika – vizuelni, slušni i kinestetički ili praktični učenici. Hajde da bliže pogledamo svaki stil učenja da bismo bolje razumjeli njihove potrebe, kao i njihove kapacitete:

vodite brojne detaljne beleške

VIZUELNI UČENICI

često zatvaraju oči da bi nešto vizualizovali ili zapamtili

VISUAL LEARNERS

imati koristi od ilustracija i prezentacija koje koriste boje

VISUAL LEARNERS

privlače ih pisani ili govorni jezik, bogat slikom

VISUAL LEARNERS

naći nešto da gledaju ako im je dosadno

VISUAL LEARNERS

pronaći idealno pasivno okruženje

VISUAL LEARNERS

preferiraju da se stimulansi izoluju od slušne i kinestetičke distrakcije

VISUAL LEARNERS

Auditori

pamte tako što sebi verbalizuju lekcije

stiču znanja čitanjem naglas

imaju poteškoća u čitanju mapa/dijagrama ili rukovanju konceptualnim zadacima

sede gde mogu da čuju, ali ne moraju da obraćaju pažnju na ono što se dešava okolo

treba biti aktivan i praviti česte pauze

kinestetička ručna

oslanjaju se na ono što mogu direktno iskusiti ili izvesti

kinesthetic hand-on

zapamtite šta je urađeno, ali imate poteškoća da se setite onoga što je rečeno ili viđeno

kinesthetic hand-on

govore rukama i pokretima

kinesthetic hand-on

neprijatno im je u učionicama gde im nedostaju mogućnosti za praktično iskustvo

kinesthetic hand-on

Kao što vidite, tri stila učenja se dosta razlikuju jedan od drugog, tako da kada birate proces učenja koji ćete primijeniti, morate uzeti u obzir sve aspekte i napraviti oprezan izbor. Međutim, gotovo je nemoguće da cijela grupa ljudi dijeli samo jedan stil učenja, pa je na vama da izaberete metode koje bi mogle da se primjenjuju na sve članove vaše publike uz male izmjene ili metode koje kombinuju više od jednog stila učenja.

67%