POGLAVLJE 4

C. Ciklus učenja

Svi znamo koliko proces učenja može biti komplikovan u neformalnom obrazovanju. I ovo je poenta! Da se ​​publika stimuliše na više načina, da prođe kroz sve faze procesa učenja, uživa u putovanju, da komuniciraju jedni sa drugima i na kraju ovo iskustvo pretvore u čisto znanje, već svareno i staloženo u njihovim umovima i dušama. Tek tada će moći da razmisle i cijene informacije koju su dobili, kao i da to znanje dalje prenesu i umnože rezultate vašeg truda. Međutim, važno je razumjeti sve različite faze ciklusa učenja, kako biste mogli da razvijete efikasne kontra i alternativne narative, naučite svoju publiku kako da ih sami isporuče i postignete maksimalan uticaj u svom nastojanju da se suprotstavite negativnim narativima! Ovaj proces učenja nema definisan početak ili kraj. To je neprekidni krug u kome jedna faza slijedi drugu, iznova i iznova, pružajući publici jedinstveno iskustvo učenja i upijanja znanja.

*DOŽIVLJAVANJE* ...proveravanje aktivnosti...
*PRIJAVA* Kako da primenim ono što sam naučio
*GENERALIZACIJA* Traženje obrazaca. Povezivanje sa stvarnim životom. Povezivanje sa teorijama
*REFLEKTIRANJE* Šta se dogodilo? Kako sam se osećao? Šta za mene znači ovo iskustvo?

Dakle, koje metode, alati i tehnike pripadaju svakoj fazi učenja? Evo predloga!

  • DOŽIVLJAVANJE: aktivnost u živoj biblioteci, simulacija, aktivnost akvarijum, aktivnost barometar, forum teatar, igra uloga, tim bilding, igre, itd.
  • PRIMJENA: radionice, studije slučaja, aktivnosti rješavanja problema, igre uloga, prezentacije, radne grupe, performansi, pokretanje sopstvenog projekta nakon obuke itd.
  • GENERALIZACIJA: predavanja, razmjena iskustava, pričanje priča, diskusija, primjeri iz stvarnog života itd.
  • RAZMIŠLJANJE: evaluacija, grupe za razmišljanje, debata, analiza rezultata, debrifing, evaluacioni listovi, dnevnici učenja itd.

I sada ste spremni za akciju! I sjeti se! Ne radi se samo o vašoj publici… Vi ste takođe ti koji treba da budete sigurni u svoj tok učenja kako biste mogli da utičete!

75%