POGLAVLJE 5

C. Digital speech borders

Naziv

Digitalne granice govora

Odgovorna osoba

Treba definisati

Datum i vrijeme

Treba definisati

Zahtjevi za prostor

Prostorija sa 25 stolica, klima i projektor

Pozadina/opis

Digitalna prava su dio Ljudskih prava, tako da će učesnici imati priliku da se upoznaju sa digitalnim pravima. Takođe, biće dato objašnjenje o razlikama između slobode govora i „govora mržnje“ na internetu, jer je danas veoma tanka granica između njih dvoje, posebno među mladima između 15 i 18 godina.

Ciljevi sesije:

Naučićemo:

Koga i na koje načine štite digitalna prava?

Šta je sloboda? Šta je sloboda na internetu?

Razliku između slobode govora i govora mržnje.

Kako da se suprotstavimo govoru mržnje na internetu.

Metodologija

  1. Igrica
  2. Prezentacija
  3. Grupni rad
  4. Diskusija/debata

Sesija korak po korak (sa rasporedom)

Korak 1 (10 min): Objasnite igricu! Učesnici će raditi igricu „Prebroji brojeve“. Učesnici mogu ustati ili sjedjeti, potrebno je da broje do 20 uzvikujući brojeve, ali na način da se brojevi govore jedan po jedan. Ako se desi da dva učesnika istovremeno uzviknu broj, igra će početi od početka dok jedan po jedan ne izbroje do 20.

Korak 2 (10 min): Napravite uvod u temu prelaska granice između govora mržnje i slobode govora. Ukratko objasnite šta je sloboda govora, a šta govor mržnje. Pokušajte da shvatite kako da ne pređete granicu između govora mržnje i slobode govora.

Korak 3 (10 min): Pokažite primjere postova na društvenim mrežama poznatih ili ljudi koji nisu slavni gdje je teško reći da li je riječ o slobodi govora ili govoru mržnje. Pokušajte da analizirate te postove i vidite gdje je tanka linija ukrštanja ove dvije teme.

Korak 4 (20 min): Započnite diskusiju o primjerima, razgovarajte o tome kako da promijenite te postove ili redefinišite formulaciju da biste bili sigurni da linija nije pređena. Dok govorite o primjerima, pokušajte da prevedete diskusiju u jedno od ličnih iskustava u ovoj temi.

Korak 5 (20 min): Analizirajte lična iskustva učesnika, pogledajte kako su se pogođeni učesnici osećali u vezi sa situacijom, da li su pronašli pomoć ili je situacija nanijela ozbiljnu povredu njihovim životima. Objasnite važnost podrške u ovakvoj situaciji.

Korak 6 (10 min): Predstavite kratku Powerpoint prezentaciju sa pravnim informacijama i pomoći u vezi digitalnih prava, uzimajući u obzir temu sesije. Uključite u prezentaciju i neke veb-linkove na kojima ljudi mogu pronaći pomoć u situacijama kada se susreću sa govorom mržnje na internetu.

Korak 7 (20 min): Zamolite učesnike da koriste primjere i transformišu svoj sadržaj na način da se suprotstave sadržaju mržnje. Zamolite ih da budu kreativni: mogu da mijenjaju formulacije, dodaju rečenice, stvaraju odgovore, koriste humor i vrijednosti ljudskih prava kako bi razvili alternativne narative. Predstavite ih u grupi.

Potrebni materijali

Fliščart papiri, papiri, markeri, olovke, voda

Dodatni materijali

Brošura o prvoj pomoći u slučaju maltretiranja nainternetu, powerpoint za uvod i pravni savjet. Snimci ekrana primjera govora mržnje.

Ishodi sesije

Učesnici su:

 

Naučili šta su ljudska prava na internetu i kako ih zaštititi.

Naučili kako da prepoznaju govor mržnje i kako pomoći nekome u slučaju govora mržnje.

Kreirali alternativne narrative.

Evaluacija

Upitnik o sesijii, razgovor o sesiji biće u grupi za razmišljanje na kraju dana.

Posle sesije, prateće aktivnosti

Pokušajte da napravite sesiju sličnu ovoj, koristeći nacrt sesije za ljude iz vaše NVO. Podrška od strane trenera.

Sada smo sigurni da ste potpuno naoružani da donesete nevjerovatne rezultate!

SREĆNO!

100%