POGLAVLJE 1

C. ŽRTVA NASPRAM POČINIOCA I PLUS JEDAN

Ko bi sumnjao da je za tango potrebno dvoje? Svakako, govor mržnje na internetu nije izuzetak od toga. I žrtve i počinioci su (dobrovoljno ili ne) uključeni u interakciju koja može imati ozbiljne posledice – sigurno može imati značajan kratkoročni i dugoročni uticaj na njihove živote i živote drugih. Usput bi se ovom plesu tanga mogle pridružiti različite vrste „gostiju“, koje bi imale podjednako važnu ulogu u procesu: SVJEDOCI.

Da li su ovi glumci ravnopravni? Da li dijele neke sličnosti? Da li ih je možda lako prepoznati? Kako mogu biti međusobno povezani?

Hajde da pokušamo da nacrtamo njihove profile i istražimo njihove glavne karakteristike i najčešće oblike ponašanja.

POČINIOCI

ŽRTVE

Ko su oni?

 • obično pripadaju većinskoj grupi
 • često su veoma uticajni (npr imaju veliki broj pratilaca/široku publiku/pristup široj javnosti)
 • obično pripadaju manjini: ranjivoj, marginalizovanoj ili ugroženoj grupi

Koje su njihove navike?

 • skrivanje iza anonimnosti
 • pokrenutost patnjom/uznemiravanjem njihove mete mržnje

Zašto su u ovoj poziciji?

 • često su meta govora mržnje u stvarnom životu
 • nedostatak podrške vršnjaka
 • neznanje o mehanizmima podrške

Kako se osjećaju?

 • nesigurno
 • Imaju potrebu da se osećaju moćno/snažno/prihvaćeno
 • Žele osvetu, osjećaju / mržnju / bijes / potisnute emocije (koje često nisu povezane sa njihovim žrtvama)
 • nisu u stanju da se brane
 • usamljeno/posramljeno/sa niskim samopoštovanjem

SVJEDOCI:

Kako se ponašaju?

Profil 1

AKTERI

 • konkretne akcije/reakcije
 • direktna/indirektna podrška žrtvama
 • direktno/indirektno suočavanje sa počiniocima

Profil 2

POSMATRAČI

 • pasivno posmatraju
 • često prate ili podržavaju počinioce (kako bi se osjećali prihvaćeno)
 • izbjegavaju žrtve (zbog sramote)
14%