POGLAVLJE 6

POKAŽI MI PUT

Teorija je nevjerovatna! Ali šta se dešava kada smo mi ti koji će obučavati druge u sprječavanju govora mržnje na internetu kroz procese kritičkog razmišljanja?

Nastavnici i nastavni kadar u formalnom okruženju, kao i treneri i omladinski radnici u svijetu neformalnog obrazovanja, uvijek su na teretu odgovornosti da utiču na svoju publiku – mladi od njih očekuju da efikasno prenesu svoja znanja i da im prenesu svoju poruku kao krajnjim korisnicima ovog procesa. Stoga je više nego važno da se vi kao pružaoci FO ili NFO osjećate samopouzdano da otvorite svoje znanje svojoj mladoj publici, koristite prave alate za postizanje maksimalnih rezultata i konačno budete u mogućnosti da privučete mlade ljude, angažujete ih u procesukritičkog razmišljanja  u borbi da spriječite govor mržnje na internetu, kao i da promijenite svoju poziciju „autoriteta“. Ako ovo zvuči previše komplikovano i – možda – pomalo zastrašujuće sa svim ovim ŠTA i KAKO… nema potrebe za brigom!

Pripremili smo potpune i detaljne nacrte sesija kako bismo zadovoljili sve vaše potrebe u omladinskom radu: kratke sesije, duge obuke ili inicijative za integraciju Škole kritičkog razmišljanja u školski nastavni plan i program!

IZVOLITE!

A. Kratka sesija

Naziv

Oblikovanje novih dimenzija – Trening za kritičko razmišljanje.

Vrijeme

90 minuta

Ciljna grupa

Omladinski radnici

Zahtjevi za prostor

Konferencijska sala sa minimalno 20 sjedišta/ platforma.

Pozadina/ opis

Ovim projektom namjeravamo da oblikujemo nove mentalne sklopove i stvorimo grupu novih trenera.

Ciljevi sesije

Naš glavni cilj je da vršnjake upoznamo sa konceptom kritičkog razmišljanja i podstaknemo ih da ovaj koncept prvo primijene u svom svakodnevnom životu, i da ga podijele sa drugima.

Metodologija

Korak 1. Očekivanja, reprezentativni razgovori i igre za upoznavanje,

Korak 2. Brainstorming & Pover point prezentacija u vezi sa kritičkim razmišljanjem,

Korak 3. Otvorena diskusija o metodama kritičkog razmišljanja,

Korak 4. Subjektivni stavovi o kritičkom razmišljanju i rezime sesije.

Sesija korak po korak (sa rasporedom i odgovornostima)

Korak 1. Uvod i igra za upoznavanje (15 minuta)

Korak 2. Osnove kritičkog razmišljanja(25 min)

Korak 3. Studija slučaja (30 min)

Korak 4. Refleksija (15 min)

Korak 5. Završetak (5 min)

Potrebni materijali

Laptop, projektor, olovke, markeri, flipčartovi, ljepljive listice, sveske,lopta.

Materijali za trening

Powerpoint prezentacija o kritičkom razmišljanju, ištampane studije slučaja i slike.

Ishodi sesije

Polaznici će steći sposobnosti trenera kritičkog razmišljanja.

Evaluacija

Učesnici će ispuniti evaluacioni formular u vezi sa njihovim mišljenjem o obuci. Osim toga, treneri će takođe ocjenjivati trenere. Takođe, učesnici će biti pozvani da podijele materijal sa sesije na društvenim mrežama kako bi podstakli vršnjake da učestvuju u ovakvim treninzima.

Nastavak sesije, prateće aktivnosti:

Učesnici će takođe moći da primijene ovo znanje u svojim nevladinim organizacijama organizovanjem sličnih obuka.

85%