Поглавје 1

C. Жртва VS сторител и плус еден (едни)

Кој не верува дека за танц се потребни двајца? И секако говорот на омраза на интернет не е исклучок од тоа. И жртвите и сторителите (доброволно или не) се вклучени во интеракција која може да има сериозни последици, секако, и резултира со значително краткорочно и долгорочно влијание во нивните животи и животите на другите. Меѓутоа, на овој пат, различни видови „гости“ може да се придружат на овој танц, играјќи подеднакво важна улога во процесот: СВЕДОЦИТЕ.

Дали овие ликови се еднакви? Дали делат сличности? Дали е можеби лесно да ги препознаете? И (како) тие можат да бидат меѓусебно поврзани?

Да се обидеме да ги нацртаме нивните профили и да ги истражиме нивните главни карактеристики и нивните најчести форми на однесување.

СТОРИТЕЛИ

ЖРТВИ

Кои се тие?

 • обично припаѓаат на мнозинска група
 • често влијаат на голем дел од луѓето (на пример, број на следбеници/ публика/ широка јавност)
 • обично припаѓаат на малцинство: ранлива, маргинализирана или обесправена група

Кои се нивните навики?

 • криење зад анонимноста
 • се поттикнати од страдањето/вознемирувањето на нивната цел на омраза

Зошто се на оваа позиција?

 • често се метa на говор на омраза во реалниот живот
 • недостига поддршка од врсниците
 • непознавање на механизмите за поддршка

Како се чувствуваат?

 • несигурност
 • потреба да се чувствувате моќно/ силно/ прифатено
 • не можат да се одбранат
 • осаменост/ срам/ ниска самодоверба

СВЕДОЦИ

Како се однесуваат?

Профил 1

АКТЕРИ

 • конкретни дејства/ реакции
 • директна/ индиректна поддршка на жртвите
 • директно/индиректно соочување со сторителите

Профил 2

НАБЉУДУВАЧИ

 • пасивно набљудува
 • често ги следат или поддржуваат сторителите (за да се чувствуваат прифатени)
 • ги избегнуваат жртвите (поради срам)
14%