CHAPTER 5

B. #NoTime4HATE

Наслов

#NoTime4HATE

Одговорно лице

Треба да се дефинира

Датум и време

Треба да се дефинира

Барања за простор

Конференциска сала/училница, проектор, компјутер, листови хартија, маркери, хартиени табли, пенкала.

Цели на сесијата

Да им се помогне на младите да станат свесни за разликата помеѓу двете
Да ги развијат своите вештини за препознавање на онлајн говорот на омраза.
Да научат како да се спротивстават на говорот на омраза преку алтернативни наративи

Методологија

Метод чекор напред + презентација со факти за говорот на омраза онлајн + создавање фотографии со учесници и изјави

Сесијата чекор по чекор (со тајминг)

Чекор напред:

1.Направете мирна атмосфера со тивка музика во позадина. Алтернативно, побарајте од учесниците да молчат.

2.Побарајте од учесниците да извадат картичка со улоги од капата. Кажете им да ја чуваат картичката за себе и да не ja покажуваат на никој друг.

3.Поканете ги сите да застанат во една линија и доколку се согласуваат со изјавата што ја прочитавте, нека направат чекор напред.

4.Сега замолете ги да почнат да влегуваат во улогата.За да помогнете, прочитајте некои од следните изјави, паузирајќи по секоја, за да им дадете на луѓето време да размислуваат и да изградат слика за себе и за својот живот.

5.На крајот, учесниците ќе бидат на различни делови од просторијата и време е да размислуваат.

Изјави:

 1. Ако сте деснак, направете еден чекор напред
 2. Ако еден или двајцата родители завршиле факултет, направете еден чекор напред.
 3. Ако некогаш сте посетувале приватно училиште или летен камп додека сте растеле, направете еден чекор напред.
 4. Ако родителите ви кажале дека сте убави, паметни или успешни, направете еден чекор напред.
 5. Ако уште од мали нозе знаевте дека се очекува од вас да одите на факултет, направете еден чекор напред.
 6. Ако имате членови од потесното семејство кои се лекари, адвокати или работат во професија за која што е потребна диплома, направете еден чекор напред.
 7. Ако некој те нарекол глупав во животот, направи чекор напред.
 8. Направете чекор напред ако некогаш сте доживеале дескриминација поради вашата религија
 9. Направете чекор напред ако немавте шанса за вработување поради вашата етничка припадност
 10. Направете чекор напред ако некој ве малтретирал онлајн
 11. Направете чекор напред доколку сте исклучени од групата млади луѓе поради вашето потекло
 12. Ако се чувствувате сигурни дека нема да ве следат, малтретираат или гледаат под строг надзор додека пазарувате, направете еден чекор напред.

Прашања за размислување:

 • Која беше целта на оваа вежба?
 • Што научи од тоа?
 • Што се случи за време на вежбата? Бевте изненадени од нешто?
 • Какво е чувството да се биде во групата што направи чекор напред или чекор назад?
 • Какво е чувството да се биде во предниот или задниот дел од собата?
 • Имаше ли момент кога сакаше да бидеш дел од групата напред?
 • Каква поука можеме да извлечеме од оваа вежба, што може да ни помогне во секојдневниот живот?
 • Како можете да го примените она што сте го научиле овде, на работата што ќе ја работите како лидер?

Факти за говорот на омраза кои што треба да се споделат:

 • 34% од младите биле жртви на говор на онлајн говор на омраза, од кои ⅓ пријавиле тешки напади, вклучително и сексуално вознемирување и следење.
 • Над ½ од граѓаните на ЕУ следат дебати на социјалните медиуми и, според истражувањето, 75% од тие луѓе доживеале или биле сведоци на злоупотреба, закана или говор на омраза.
 • Говорот на омраза е кривично дело според правото на ЕУ
 • #NoPlace4Hate: говорот на омраза е епидемија

Учесниците ќе пребаруваат постоечка содржина со омраза и ќе се создадат постери/мислења/цртежи/слики/мемиња итн., вклучувајќи ги и алтернативните наративи со употреба на горенаведените факти. Овие подоцна ќе бидат споделени на интернет.

Потребни материјали

Маркери, хартиени табли, камера (или телефон) за фотографирање.

Печатени материјали и други материјали за обука

Хартиени листови со улоги напишани на нив

Резултати од сесијата

Фотографии на учесници кои држат статистика и информации за подигање на свеста за онлајн говорот на омраза.
Постери/објави/цртежи/мемиња итн., вклучувајќи алтернативни наративи со употреба на горенаведените факти

Евалуација

Евалуацијата ќе се врши со две среќни групи.

Следење

Преку социјалните мрежи со промовирање на исходите од сесиите и ширење информации во врска со говорот на омраза.

92%