Поглавје 4

C. Циклус на учење

Сите знаеме колку може да биде комплициран процесот на учење во неформалното образование. И ова е поентата! За јавноста да се стимулира на повеќе начини, да помине низ сите фази на процесот на учење, да ужива во патувањето, да комуницираат едни со други и на крајот да го претвори ова искуство во чисто знаење, веќе сварено и сместено во нивните умови и души. Само тогаш тие ќе можат да размислуваат и да го ценат бенефитот што го добиле, како и да можат дополнително да го пренесат ова знаење и да ги умножат резултатите од вашиот напор. Сепак, важно е да ги разберете сите различни фази од циклусот на учење, за да можете да развиете ефективни контра и алтернативни наративи, да ја научите јавноста како самите да ги испорачате и да постигнете максимално влијание во напорите да се спротивставите на негативните наративи! Овој процес на учење нема дефиниран почеток или крај. Тоа е тековен круг каде што една фаза ја следи другата, повторно и повторно и повторно, обезбедувајќи и на јавноста уникатно искуство на учење и апсорпција на знаење.

*ИСКУВАЊЕ* ...обезбедување на активноста...
*ПРИМЕНА* Како треба да го применам наученото
*ГЕНЕРАЛИЗИРАЊЕ* Барање обрасци. Поврзување со реалниот живот. Поврзување со теории
*РЕФЛЕКТИРАЊЕ* Што се случи? Како се чувствував? Што е значењето на ова искуство за мене?

Значи, кои методи, алатки и техники припаѓаат на секоја фаза на учење? Ете ви!

  • ИСКУСУВАЊЕ: активност во жива библиотека, симулација, дискусија во група (Fishbowl), активност на барометар, форум театар, игра со улоги, тим билдинг, кршачи на мраз, енергизатори итн.
  • ПРИМЕНА: работилници, студии на случај, активности за решавање проблеми, игри со улоги, презентации, работни групи, изведби, започнување на сопствен проект по обуката итн.
  • ГЕНЕРАЛИЗИРАЊЕ: предавања, споделување искуства, раскажување приказни, дискусија, примери од реалниот живот итн.
  • РЕФЛЕКТИРАЊЕ: евалуација, групи за размислување, дебати, анализа на резултати, дебрифинг, листови за евалуација, дневници за учење итн.

И сега сте подготвени да дејствувате! И запомнете! Не се работи само за вашата публика, туку и вие треба да се чувствувате сигурни во текот на учењето за да можете да направите најголемо влијание врз вашата група!

75%