Поглавје 1

D. Од каде доаѓа ова?

“Како го гледаме светот околу нас, така светот ќе се однесува со нас.”

Без сомнение дека секој проблем има свои корени и говорот на омраза не е исклучок. Но, како функционира? Од каде потекнува сета оваа штетна омраза и како воопшто настанува? Па, зад тоа се крие многу… Ајде да погледнеме:

НИВО 1: Стереотипи

„Стереотипите се генерализирани, премногу поедноставени или генерализирани верувања за група луѓе. Стереотипот е „слика во нашиот ум“, која одредува како ќе имаме одредени верувања за некоја личност, само затоа што таа личност припаѓа на одредена група.

Стереотипите се составен дел од нашето секојдневие, перцепција и однесувања, кои влијаат на нашите навики, нашите односи со семејството и пријателите, нашите традиции и обичаи, нашите политички убедувања, нашиот социјален став, дури и нашето сексуално однесување.

Значи, кои се главните карактеристики на стереотипите?

 • Се главно негативни, но (ретко) можат да бидат и позитивни.

„Грците се мрзливи“, но исто така: „Грците се топли и гостољубиви луѓе“.

 • Вообичаено се засноваат на неколку факти и делумни вистини без научни докази, затоа обично се лажни изјави.

„Азијците се добри во математиката“. – тоа е лажна изјава без научен доказ, иако имало многу светли случаи на Азијци кои напредувале во природните науки и математиката.

 • Произлегуваат од социјалната интеракција, минати искуства и емоционална позадина, со добра доза на фантазија.

 • Се прегенерализирани верувања, кои може да се стимулираат или да достигнат ниво на претерување поради ирелевантни фактори како што се филмовите, музиката или литературата.

„Латино-мажите се фантастични љубовници“. – стереотип вкоренет од филмовите, бидејќи многу филмови во 60-тите, 70-тите и 80-тите вклучуваа латино мажи кои беа неодоливо шармантни и заводливи.

 • Произлегуваат од конфликти меѓу поединци или групи и завршуваат до (обично) негативни наративи кон надвор од групата и позитивни кон внатре во групата.

 • Зависат од контекстот. На пример, особината што се наведува на поединецот/ групата зависи од поединецот/ групата со која се споредуваат.

„Скандинавците се добро структурирани и прогресивни“. – во споредба со балканските луѓе.

„Скандинавците се ладни и далечни“. – во споредба со медитеранските луѓе.

 

 • Не е лесно да се сменат, но доколку има доволно спротивни информации, може да се преоценат и променат.

„Жените имаат мајчински инстинкт“. – што доаѓа од традиционалната формула од минатото, каде жените најмногу биле одговорни за воспитување на своите деца. Меѓутоа, во современите општества, бројот на татковци кои се грижат за своите деца значително се зголеми, вметнувајќи го „татковскиот инстинкт“ како подеднакво распространет и важен.

 • Влијаат на начинот на кој апсорбираме или реагираме на одредени информации. Бидејќи стереотипите имаат тенденција да резервираат место во нашата потсвест, ние тежнееме да поддржуваме информации што ги уверуваат и ги отфрламе или игнорираме информациите што не се усогласени со нив.

Но, дали е ова крајот на патот? Или можеби стереотипите се доволно моќни да создадат други, позагрижувачки последици? Ајде да се искачиме на Ниво 2 за да дознаеме!

Ниво 2: Предрасуди

“Предрасудите се неправедно и неразумно мислење или чувство, особено кога се формираат без доволно размислување или знаење.”

Предрасудите, во најголем дел од случаите, се однесуваат на негативни ставови на отфрлање кон членовите на групата, врз основа на единствениот факт што ги сметаме за припадност на таа група.

Предрасудите често започнуваат во форма на стереотип и се прошируваат на начин што нè тера селективно да ја толкуваме реалноста преку нашите свесни или потсвесни негативни чувства, стереотипни верувања и тенденција за дискриминација на поединец или група луѓе, кои често се засноваат на за нивната раса, пол, способност, етничка припадност, националност, религија, возраст, социјален статус, сексуална ориентација, економски статус итн.

Расизам

„Скалпот на црнците е посличен на мајмуните отколку на луѓето“.

Сексизам

„Мажите се покомпетентни во спортот од жените“.

Агеизам

„Старите се бавни по ум и неспособни“.

Класизам

„Сиромашните луѓе крадат“.

Хомофобија

„Да се биде геј е заразно“.

Национализам

„Ариевците се господарна раса“.

Верски предрасуди

„Сите муслимани се терористи“.

Ксенофобија

„Бегалците ќе ни ги земат работните места и ќе ни ја уништат иднината“.

Иако овие примери можеби звучат грубо и неприфатливо во модерните времиња, за жал, факт е дека тие сè уште постојат во голема мера кај широката популација, иако не ја одразуваат реалноста на ниту едно ниво.

Со други зборови, стереотипите и предрасудите не тераат да се однесуваме вака: не гледаме пред да дефинираме, туку дефинираме пред да видиме.

И каде нè води оваа погрешна перцепција и погрешно толкување на реалноста на крајот на денот?  Како тие влијаат на нашето однесување кон другите? Ајде да видиме!

Ниво 3: Дискриминација

„Дискриминацијата е неправедно однесување кон поединци или членови на група, врз основа на предрасудите што постојат кон нив“.

Слушаме, читаме или дискутираме многу за дискриминацијата во нашиот секојдневен живот, бидејќи се чини дека е честа појава во современите општества, и покрај огромните напори против неа од страна на локални, национални и меѓународни чинители, образовни структури, невладини организации, неформални групи луѓе. или дури и индивидуални иницијативи, кои се одвиваат и онлајн и офлајн.

Дискриминацијата на целната група може да биде директно или маскирана под маската на безопасно и површно фер однесување. Шематски, дискриминацијата може да се препознае во три различни форми:

  1. Директна дискриминација – вклучува однесувања, ставови и дејства кои очигледно имаат намера да наштетат на одредена целна група преку нејзино диференцирање по културна припадност, возраст, пол, социо-економски статус итн.

Пример: на соодветно квалификувана жена не и се нуди унапредување и работата оди на помалку квалификуван маж.

 1. Индиректна дискриминација – вклучува однесувања, ставови и дејства кои се чини дека се неутрални и инклузивни, но општо е сфаќањето дека одредена целна група не може да следи или да учествува поради некоја причина.

Пример: услов за минимална висина за работа каде што висината не е релевантна за извршување на улогата.

 1. Структурна/Системска дискриминација – опфаќа однесувања, ставови и дејствија спроведени од државни институции или структури, кои не обезбедуваат еднакви права и можности за секого, исклучувајќи одредена целна група од социоекономскиот и политичкиот живот.

Пример: различни кривични закони наметнати на одредена целна група поради нивните политички убедувања.

Откако ќе ги истражиме сите овие различни, иако меѓусебно поврзани как фази, да го запознаеме кралот на џунглата: ГОВОРОТ НА ОМРАЗА!

Ниво 4: Говор на омраза

“Говорот на омраза е било кој вид комуникација во говор, пишување или однесување, која напаѓа или користи пејоративен или дискриминаторен јазик во врска со личност или група врз основа на тоа кои се тие, со други зборови, врз основа на нивната религија, етничка припадност, националност, раса, боја на кожа, потекло, пол или друг идентитетски фактор.”

Неколку институции на ЕУ го опишуваат говорот на омраза како повторено вербално или психичко вознемирување извршено од поединец или група против други. Говорот на омраза е целосно со несоодветни, навредливи или сурови навреди или понижувачки јазик или заканувачки зборови насочени кон или против лице или група на лица идентификувани според нивната раса, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација, попреченост, пол или други извори на дискриминација.

И ако овој феномен веќе постоеше во интеракциите лице-в-лице, експлозијата на користење на Интернет неизбежно доведе до експлозија на говор на омраза на интернет, не само во однос на случаи, туку и во различни форми и варијации.

Онлајн говорот на омраза ги вклучува сите форми на изразување, како што се:

Зборови

(напишани или изговорени)

Слики

(слики, фотографии, цртежи, мемиња)

видеа

Сајбер-омраза

Или која било друга форма на онлајн активност.

Но, зошто овој феномен станува се полуд на интернет? Кои се главните причини кои ги туркаат сторителите да се однесуваат многу подалеку од границите на подносливо, а камоли прифатливо против нивните жртви? Ајде да погледнеме:

 • АНОНИМНОСТ: за среќа или не, интернетот е огромен простор, слободен за секого, давајќи им можност на своите корисници да се кријат зад анонимноста и да го чуваат својот идентитет во тајност. Иако од позитивна гледна точка ова може да заштити некои од корисниците или да им даде храброст да се изразат поотворено, од друга страна, исто така, им дава шанса на сторителите да ја прикријат и да ја ослободат својата омраза кон нивните жртви без ограничувања (или дури и последици).
 • ДИСТАНЦА: физичкото растојание меѓу жртвите и сторителите им дава луксуз да не бидат директно засегнати од последиците од нивното однесување со омраза, емоционално да се оддалечуваат од ситуацијата и затоа да претеруваат во своите постапки/однесувања.
 •  
 • НЕДОСТАТОК НА ОДГОВОРНОСТ: дигиталната реалност им дава лажен впечаток на сторителите не само дека последиците од нивните постапки се помалку ефективни, туку и дека не сносат никаква одговорност за нив. Во овој контекст, сторителите често го проектираат аргументот за „слобода на изразување“ и „слобода на говор“, во обид да се ослободат од товарот на нивните постапки, иако тоа, се разбира, воопшто не е релевантно.
 • ПОШИРОКА ПУБЛИКА: огромниот дигитален свет неизбежно им нуди на сторителите широка публика да го набљудува нивното однесување со омраза и исто така да реагира на тоа, давајќи им задоволство од видливост и моќ.
 • СПОДЕЛУВАЊЕ: функцијата за споделување на повеќето онлајн платформи која им овозможува на корисниците да споделуваат коментари или повторно да објавуваат, придонесува за проширување на содржината со омраза, која се шири многу полесно и затоа го продолжува својот „животен период“ дури и надвор од оригиналната објава.
 •  
 • КОЛЕБЛИВОСТ НА ЖРТВИТЕ: активноста на интернет може да биде подеднакво штетна за инцидентите што се случуваат лично. Сепак, сложеноста на механизмите за пријавување и лажниот впечаток дека „не вреди да се реагира/да се брани“, ги тера жртвите на онлајн говорот на омраза да не сакаат да ги пријават инцидентите. Поради оваа причина, феноменот излегува од контрола, бидејќи сторителите продолжуваат да ја шират својата омраза онлајн непречено и без да трпат последици.
 •  

Во секој случај, логично е дека онлајн говорот на омраза е клучен модерен феномен кој може да донесе катастрофални резултати не само за своите цели, туку и за целото општество и треба веднаш да се справи.

ГЛЕДАЈ ГО!

“Глас на тинејџерите: Онлајн говор на омраза”, од Common Sense Education

Но, дали има некои други слаби точки кога станува збор за онлајн говорот на омраза? Ајде да погледнеме!

21%