Поглавје 3

F. Говор на омраза - објасни ми за тоа!

Како што беше споменато во воведот на овој Водич, онлајн говорот на омраза се однесува на огромното мнозинство на интернет корисници, а најмногу на младите луѓе. Меѓутоа, луѓето или се плашат или се срамат да признаат дека се сторители на ширење на содржина со омраза на интернет барем еднаш во нивниот живот, очигледно затоа што ја признаваат и ја разбираат сериозноста на проблемот и претпочитаат да држат одредена дистанца од него. Индикативно, во онлајн анкета спроведена од Националниот универзитет на Ирска во рамките на „ДВИЖЕЊЕТО ПРОТИВ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА“ на Советот на Европа, на прашањето „Дали некогаш сте објавиле или испратиле содржина на интернет што може да се смета за говор на омраза?“ само незначително малцинство од испитаниците признале дека го сториле делото, додека мнозинството од нив гордо изјавиле НЕ. Сепак, доста важен процент изјавија дека не се сигурни или се сомневаат дали навистина станале сторители, што докажува дека има уште многу да се направи на полето на подигање на свеста и информирање на луѓето за ова.

Дали некогаш сте објавиле или испратиле содржина на интернет што може да се смета за говор на омраза?

Во обид подобро да се разбере, важно е да се запознаете со најчестите форми и средства за онлајн говор на омраза. Ајде да погледнеме:

Активен vs Пасивен

Активниот говор на омраза се однесува на конкретни дејствија на сторителот, кои се случуваат во неговиот индивидуален простор на изразување (на пр. профили на социјалните медиуми, блогови итн.) или на јавни простори (на пр. коментирање на јавни веб-локации, објавување на јавни групи на социјални медиуми итн. ) или директно кон жртвата (на пр. приватна порака до жртвата, објавување на нејзиниот ѕид на социјалните мрежи итн.), вклучително и отворено изразување на дискриминаторско мислење, ширење оригинална содржина со омраза, енергично коментирање или реагирање на туѓи содржини со омраза, споделување или репродуцирање туѓи содржини со омраза, отворено поддржување и застапување за тоа.

Пасивниот говор на омраза се однесува на нереагирање на коментари со омраза, набљудување, но непријавување, одбивање помош или поддршка на жртвите, тивко уживање или следење на напредокот на објавите со омраза на интернет. На пример, следење на лице кое активно шири говор на омраза на интернет, иако не реагира на нивните објави или редовно гледа видеа со содржина со омраза иако не ги споделува на нивните индивидуални канали на социјалните медиуми.

Директно vs Индиректно

Директниот говор на омраза се однесува на содржина која експлицитно вклучува јазик или мислења со омраза, отворено изразување на мислењето на писателот/говорникот и насочена директно кон целната група.

Пример: „Глупави муслимани, знаат само за кревање во воздух невини луѓе! Убијте ги сите!“

Индиректниот говор на омраза вклучува помалку експлицитни форми на говор на омраза, кој се крие меѓу редови и не е помалку опасен од експлицитното поттикнување омраза бидејќи создаваат лажни впечатоци во потсвеста на нивната публика.

Пример: „Крвавата експлозија на железничката станица не мириса на христијанско масло“ (што имплицира дека се работи за муслимански напад).

Во наративи vs Во дела

Наративите, како приказни кои вклучуваат реални и измислени елементи и имаат за цел да предизвикаат некаква акција или реакција, се користат за промовирање на говор на омраза, дискриминација и угнетување кон одредена целна група.

Пример: „Мигрантите ни ги крадат работните места“. (иако оваа изјава беше дискредитирана со истражувања, студии и анализи, таа сè уште се користи за поттикнување на ксенофобијата и оправдување на дискриминаторските политики против оваа специфична целна група).

Делата се најочигледните форми на говор на омраза, кои се појавуваат во неколку различни форми, како што е дополнително објаснето претходно во „1. Активно наспроти пасивно“.

И како ќе се спротивставиме на сите овие алтернативи, на сите овие варијации на говор на омраза на интернет? Дали постои ефикасен начин да се донесе некоја позитивна промена во општеството и да се промовираат човековите права и почитувањето на индивидуалноста? Ајде да дознаеме!

47%