KAPITULLI 4

B. Profilizimi i grupit të synuar

Tani që keni marrë të gjitha njohuritë që ju nevojiten si aktivistë në fushën e rinisë dhe jeni shumë të motivuar për të kërcyer në betejën kundër gjuhës së urrejtjes online, është koha të bëni një hap prapa dhe të përpiqeni të ndërtoni kapacitetet tuaja në përmbushjen e detyrës. dhe duke sjellë rezultate maksimale. Gjëja e parë që duhet të bëjmë, veçanërisht kur bëhet fjalë për tema të ndjeshme si kjo, është të zhvillojmë profilin e grupit tuaj të synuar, duke pasur parasysh se narrativat e urrejtjes zakonisht zhvillohen nga një grup i caktuar njerëzish dhe drejtohen drejt një grupi -shpesh të margjinalizuar. , pakicë ose më pak të fuqishme – grup i synuar me karakteristika shumë specifike. Me këtë nuk nënkuptojmë vetëm karakteristikat e tyre të dukshme individuale (gjinia, mosha, niveli arsimor, niveli i përvojës, prejardhja sociale etj.) – ato që pak a shumë tashmë i njihni, në fund të fundit ata janë bashkëmoshatarët tuaj! Ne gjithashtu nënkuptojmë…llojin e tyre të të mësuarit!

Tani sipas O’Brien (1985), ekzistojnë tre kategori kryesore të nxënësve – nxënës vizualë, nxënës dëgjues dhe nxënës kinestetik ose praktik. Le të hedhim një vështrim më të afërt në secilin stil të të mësuarit për të kuptuar më mirë nevojat e tyre, si dhe kapacitetet e tyre:

merrni shënime të shumta të detajuara

NXËNËSIT PARAQITUR

shpesh mbyllin sytë për të vizualizuar ose kujtuar diçka

VISUAL LEARNERS

përfitoni nga ilustrimet dhe prezantimet që përdorin ngjyra

VISUAL LEARNERS

tërhiqen nga gjuha e shkruar ose e folur, e pasur me imazhe

VISUAL LEARNERS

gjeni diçka për të parë nëse janë të mërzitur

VISUAL LEARNERS

gjeni një mjedis pasiv ideal

VISUAL LEARNERS

preferojnë stimujt të jenë të izoluar nga shpërqendrimi dëgjimor dhe kinestetik

NXËNËSIT PARAQITUR

dëgjimore

mbani mend duke i folur me gojë mësimet vetes

fitojnë njohuri duke lexuar me zë të lartë

kanë vështirësi në leximin e hartave/diagrameve ose në trajtimin e detyrave konceptuale

ulen aty ku mund të dëgjojnë, por nuk duhet t’i kushtojnë vëmendje asaj që po ndodh përreth

duhet të jeni aktiv dhe të bëni pushime të shpeshta

dorë-kinestetike

mbështeten në atë që ata mund të përjetojnë ose kryejnë drejtpërdrejt

kinesthetic hand-on

mbani mend atë që është bërë, por keni vështirësi të kujtoni atë që është thënë ose parë

kinesthetic hand-on

flasin me duar dhe me gjeste

kinesthetic hand-on

janë të pakëndshme në klasa ku u mungojnë mundësitë për përvojë praktike

kinesthetic hand-on

Siç mund ta shihni, të tre stilet e të mësuarit janë mjaft të ndryshme nga njëri-tjetri, prandaj kur zgjidhni procesin mësimor që do të aplikoni, duhet të merrni parasysh të gjitha aspektet dhe të bëni një përzgjedhje të kujdesshme. Megjithatë, është pothuajse e pamundur që një grup i tërë njerëzish të kenë vetëm një stil të të mësuarit, prandaj ju takon juve të zgjidhni metoda që mund të zbatohen në të gjithë anëtarët e audiencës tuaj me ndryshime të lehta ose metoda që kombinojnë më shumë se një stil të të mësuarit.

67%