KAPITULLI 1

C. Viktima kundër Dhunuesit & tjetrit (tjerëve)

Kush dyshon se duhen dy persona për kërcyer? Natyrisht, gjuha e urrejtjes online nuk bën përjashtim nga kjo. Viktimat dhe dhunuesit janë të dy (vullnetarisht ose jo) të përfshirë në një ndërveprim që mund të ketë pasoja të rënda, me siguri edhe pse rezulton në një ndikim të rëndësishëm afatshkurtër dhe afatgjatë në jetën e tyre dhe në jetën e të tjerëve. Megjithatë, gjatë rrugëtimit,, lloje të ndryshme “të ftuarish” mund t’i bashkohen këtij kërcimi, duke luajtur një rol po aq të rëndësishëm në proces si : DËSHMITAR.

A janë të barabartë? A kanë ndonjë ngjashmëri? Ndoshta është e lehtë t’i njohësh këto ngjashmëri? Si mund të ndërlidhen ato?

Të përpiqemi të vizualizojmë profilet dhe të shohim karakteristikat e tyre kryesore dhe format më të zakonshme të sjelljeve të tyre.

DHUNUESIT

VIKTIMAT

Kush janë?

 • zakonisht i përkasin një shumice
 • shpesh kanë ndikim në një numër të madh të njerëzve (për shembull kanë numër të madh të ndjekësve/audiencë/publik të gjerë)
 • zakonisht u përkasin një grupi minoriteti: grupi të ndjeshëm, të margjinalizuar, apo pafavorizuar

Çka janë zakonet e tyre?

 • fshihen pas anonimitetit
 • provokohen nga vuajtja/shqetësimi i shënjestrës së tyre

Pse janë në këtë pozitë?

 • shpesh janë shënjestra të gjuhës së urrejtjes në jetë reale.
 • u mungon mbështetja nga të tjerët
 • injoranca për mekanizmat mbështetës

Si ndihen?

 • të pasigurtë
 • sikur duhet të ndihen të fuqishëm/ të fortë/ të pranuar
 • hakmarrje/urrejtje/zemërim/emocione të shtypura (që shpesh herë nuk kanë të bëjnë me viktimat e tyre)
 • të paaftë për të mbrojtur veten
 • vetmi/turp/vetëvlerësim të ulët

DËSHMITARËT

Si sillen?

Profili nr.1

AKTIV

 • vepra konkrete/reagime
 • përballen në mënyrë direkte/indirekte me dhunuesit

Profili nr.2

PASIV

 • vëzhgojnë në mënyre pasive
 • shpesh ndjekin apo mbështesin dhunuesit (që të ndihen të pranuar)
 • shmangin viktimat (për shkak të turpit)
14%