KAPITULLI 7

Ndërtimi i personalitetit tënd prej trajneri!

Kur flasim për të menduarit kritik në luftimin kundër gjuhës së urrejtjes online, si edukatorët joformalë ashtu edhe ata formalë duhet të kenë aftësi dhe karakteristika të përbashkëta, në mënyrë që të sigurojnë një proces të qetë me rezultate të suksesshme. Për të mos e bërë më të komplikuar, ne kemi përgatitur një listë të shkurtër me disa nga aftësitë më të rëndësishme që duhet të kenë edukatorët EF dhe EJF:

A. Aftësitë e fasilitorëve

Fasilitimi përfshinë të gjitha aftësitë e nevojshme për drejtimin e suksesshëm të një trajnimi, pavarësisht nga madhësia e grupit ose kontekstit të trajnimit.

 • Njihuni me rrjedhën e trajnimit dhe të gjitha aktivitetet e përfshira në progamin ditor- nëse nuk ndiheni rehat me programin, as pjesëmarrësit nuk do të nihen rehat!
 • Angazhoni pjesëmarrës të pamotivuar ose negativë – mbani një plan B për rastet e vështira ku pjesëmarrësit tregojnë negativitet ndaj procesit ose nuk janë të gatshëm të përfshihen aktivisht.
 • Menaxhoni pjesëmarrësit dominues – është e rëndësishme të siguroheni që të gjithë pjesëmarrësit të kenë hapësirë ​​dhe të ndihen të sigurt për t’u shprehur, prandaj përgatituni t’u vendosni disa kufij atyre që priren të mbizotërojnë mbi të tjerët!

B. Aftësitë prezantuese

Edhe si mësues/e edhe si punëtor rinor, do të jesh disa herë në qendër të vëmendjes. Prandaj është e rëndësishme të fitoni aftësi të mira prezantimi në mënyrë që të mbani audiencën tuaj të motivuar:

 • Je pozitiv – buzëqeshni shumë, bëhuni të hapur dhe të afrueshëm. Disponimi i grupit varet nga ju!
 • Flisni qartë dhe me një ton zëri të sigurt – askujt nuk i pëlqen të dëgjojë dikë që mezi dëgjohet ose kuptohet.
 • Mbani kontakt me sy në mënyrë që të angazhoni audiencën tuaj dhe të mbani vëmendjen e tyre.
 • Përfshini pjesëmarrësit në proces nëse dëshironi të shmangni gjumin në mes të sesionit!

C. Dinamika e Grupit

Matja e disponimit të grupit dhe të qenit fleksibil për t’u përshtatur në rrjedhën e të mësuarit me nevojat e tyre është e domosdoshme.

 • Menaxhoni konfliktin – temat delikate si gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi janë të prira të shkaktojnë mosmarrëveshje, argumente apo edhe zënka! Jeni të përgatitur!
 • Kthejeni diskutimin në temë – çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut dhe diskriminimin janë të gjera dhe mund të çojnë në biseda të përgjithshme, të parëndësishme për qëllimin e trajnimit tuaj.
 • Vazhdoni – pavarësisht se sa interaktiv apo interesant është një program, mund të ketë momente lodhjeje ose mërzitjeje. Sigurohuni që të përfshini shumë energjizues për të mbajtur motivimin e grupit!

D. Etika

Ju jeni ata që do të ruani që disa vlera që duhet të respektohen nga ekipi dhe pjesëmarrësit gjatë procesit.

 • Bëhuni shembull – arrini në kohë, pregatituni dhe silluni mirë.
 • Siguroni përmbajtje të saktë – ose do të humbni respektin nga pjesëmarrësit dhe do të prishni përpjekjet tuaja.
 • Tregoni profesionalizëm – të jeni të përgatitur mirë dhe të gatshëm për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje të drejtuar nga pjesëmarrësit ose udhëzoni ata drejt burimit të duhur të informacionit.
 • Respektoni kolegët, pjesëmarrësit, si dhe zgjedhjet dhe vendimet e tyre, edhe nëse nuk pajtohenii personalisht me ta.
 • Promovoni sigurinë e pjesëmarrësve (fizike dhe psikologjike).
 • Vendosni kufij – është e rëndësishme të zhvilloni një lidhje të mirë me pjesëmarrësit (veçanërisht në trajnimet afatgjata), megjithatë, sigurohuni që të vendosni disa kufij midis jetës profesionale dhe asaj private.

E. Udhëheqja

…që nuk do të thotë që ju të bëheni udhëheqës të procesit dhe pjesëmarrësit të jenë vartësit tuaj…

 • Jeni të sigurt në vetvete – jeni të sigurt për atë që po bëni dhe projektoni këtë vetëbesim verbal dhe joverbal tek audienca juaj.
 • Menaxhoni biseda delikate duke parashikuar treguesit e konfliktit ose pakënaqësisë dhe duke mbajtur një nivel të caktuar sigurie për të gjithë pjesëmarrësit.
 • Menaxhoni stresin tuaj – dhe stresin e të tjerëve! Mos lejoni që ankthi të mbizotërojë aftësitë tuaja të tjera dhe do të keni sukses!

KY ËSHTË FUNDI!

Në këtë pikë të udhëzuesit, do të donim t’u përgëzonim për marrjen e këtij rrugëtimi, duke fituar njohuritë e nevojshme për t’u zhytur thellë në luftën kundër gjuhës së urrejtjes online duke e parandaluar atë përmes të menduarit kritik, si dhe duke ngritur kapacitetet tuaja në promovimin e këtij procesi.
Por, para se të shkoni, mbani mend…

100%