POGLAVLJE 1

PRVI POGLED NA ONLINE GOVOR MRŽNJE

Mladi su u centru pažnje svake pozitivne promjene u društvu. Istina je da svaki problem ima svoje rješenje, za svaku mračnu situaciju se može ostvariti pozitivan ishod – sve dok NEKO NEŠTO uradi po tom pitanju! A ko bi bio bolji u ovoj ulozi od… mladih! Ti! Kako? Pa… šireći priču, vodeći primjerom, pokazujući put, propovedajući o tome! I – sigurno – borba protiv narativa mržnje i govora mržnje – najzabrinjavajuće pojave u savremenom svijetu, nije izuzetak od tog procesa!

Ako bismo to željeli da postavimo u teorijski okvir… ovaj proces bismo nazvali kao „vršnjačka edukacija“. To je proces razmjene informacija među članovima određene zajednice ili grupe mladih kako bi se postigli pozitivni rezultati. Vršnjaci su važan izvor informacija, povratnih informacija i podrške pojedincima dok razvijaju osjećaj sebe. Vršnjaci pomažu u socijalizaciji pojedinca jačanjem ili kažnjavanjem ponašanja ili međuljudskih interakcija.

U ovoj prilici čini se da mladi igraju ključnu ulogu u fenomenu govora mržnje na internetu, jer se nalaze u različitim pozicijama: žrtve, posmatrači i – nažalost – počinioci. Dakle… hajde da se borimo protiv ovog problema iznutra! Iskoristimo moć mladih da promijenimo stvarnost i pobijedimo u borbi protiv narativa mržnje! Pridružite nam se u procesu vršnjačke edukacije!

Ovaj vodič je kreiran da pomogne mladim ljudima kako bi postali ključni akteri u borbi protiv govora mržnje na internetu i kako bi prenijeli poruku svojim vršnjacima, ujedinili se sa njima i donijeli nevjerovatne rezultate čineći svijet mnogo boljim. Drugim riječima…vrijeme je da mladi postanu borci protiv govora mržnje!

a. Uvod

Svijet na internetu je ljudima pružio beskrajne mogućnosti da se izraze na sve moguće načine. Ovaj neograničeni svijet je ljudima dao priliku da ponekad prevaziđu ono što se smatra „humanim tretmanom“ jedni prema drugima. Govor mržnje je sada raširen po cijelom internetu, što ga čini veoma teškim za praćenje i borbu protiv njega. Sprečavanje govora mržnje nije lak zadatak – a kamoli suprostavljanje kada se pojavi i podivlja. Uostalom, u ovom drugom je šteta već učinjena i sada moramo da se nosimo sa posledicama.

Dugo je trebalo da se da definicija govora mržnje, međutim, nakon nekoliko pokušaja, čini se da konačno imamo onu na koju se može osloniti. Govor mržnje, kako ga definiše Komitet ministara Savjeta Evrope, obuhvata „sve oblike izražavanja koji šire, podstiču, promovišu ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući: netoleranciju izraženu agresivnim nacionalizmom i etnocentrizmom, diskriminacijom i neprijateljstvom prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porijekla”.Međutim, to nije sve: govor mržnje uključuje i neverbalne izraze poput onih koji se nalaze na slikama, video snimcima ili bilo kom komunikativnom obliku onlajn i aktivnosti van mreže, kao što je uključeno u definiciju Savjeta Evrope i dokazano u presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Vatra je već izgorela okolinu i sada je vrijeme da se saniraju rane. S tim u vezi, postojale su brojne inicijative za suzbijanje govora mržnje na internetu, međutim, to je mnogo teže nego što se čini – suprotstavljanje narativu zahtijeva… još jedan narativ, izazovan narativ, ili kontranarativ i potpuno novi narativ, novi okvir za tumačenje stvarnosti. Da li izgleda previše komplikovano? Pa…vjerujemo da će vam ovaj Vodič pomoći da jasnije vidite i da steknete duboko razumijevanje procesa protiv govora mržnje na internetu, kao i da će vam pružiti konkretne primjere i alate koje možete koristiti u svom radu. Ovaj vodič će vam pomoći da se upoznate sa korišćenjem činjenica za kreiranje alternativnih narativa za one koji promovišu govor mržnje, jer se fokusira na ideju da ponekad nije dovoljno suprotstaviti se, osuditi i dekonstruisati nasilnu priču, već i predložiti, razviti i širiti ne -isključujući alternativni narativi zasnovani na ljudskim pravima. Counterizer vodič je zasnovan na postojećim obrazovnim pristupima koje je razvio pokret „Bez govora mržnje“, usvojenim i oblikovanim za vas. Hajde da počnemo!

1%