POGLAVLJE 6

Show me the way!

Teorija je sjajna ali šta se dešava kada treba da održimo trening drugima i da ih naučimo kako da spreče govor mržnje koristeći procese kritičkog mišljenja?

Nastavnici i edukatori u formalnom okruženju, kao i treneri i omladinski radnici u neformalnom okruženju, uvek su opterećeni odgovornošću koju sa sobom nosi uticaj koji vrše na svoju publiku – mlade ljude koji od njih očekuju da im efikasno prenesu svoje znanje i komuniciraju svoje poruke ka njima kao krajnjim primaocima u ovom procesu. Prema tome, izuzetno je važno da kao edukator, bilo u NFO ili u FO, možete da otvorite svoje znanje ka mladoj publici i koristite prave alate da biste postigli najbolje rezultate i, konačno, da umete da privučete mlade ljude i uključite ih u proces kritičkog razmišljanja pri sprečavanju govora mržnje onlajn i da napravite promenu sa svoje pozicije „autoriteta“. Ako vam ovo zvuči previše komplikovano i možda malo zastrašujuće sa svim tim pitanjima koja vas muče i preispituju vašu sposobnost da uspete… ne brinite!

Pripremili smo za vas kompletan i detaljan Nacrt predavanja koji će pokriti sve vaše potrebe u omladinskom radu: kratka predavanja, dugi treninzi ili inicijative za integrisanje Škole kritičkog mišljenja u školski kurikulum!

IDEMO!

A. Kratko predavanje

Naslov

Oblikovanje novih dimenzija – Trening kritičkog mišljenja.

TRAJANJE

90 minuta

CILJNA GRUPA

Omladinski radnici

ZAHTEVI VEZANI ZA PROSTOR

Konferencijska sala sa najmanje 20 sedišta / bina.

POZADINA/OPIS

Namera ovog projekta je oblikovanje novog načina razmišljanja i kreiranje pula novih trenera.

CILJEVI 

Naš glavni cilj je da upoznamo trenere sa konceptom kritičkog mišljenja i ohrabrimo ih da primene ovaj koncept pre svega u svom svakodnevnom radu, a zatim i da ga podele sa drugima.

METODOLOGIJA

  1. korak: preevaluacija, uvodni govor i igre za upoznavanje,
  2. korak: razmena mišljenja i PP prezentacija na temu kritičkog mišljenja,
  3. korak: golicanje mašte i otvorena diskusija o metodama kritičkog mišljenja,
  4. korak: subjektivni stavovi o kritičkom mišljenju i sumiranje sesije.

SESIJA KORAK PO KORAK (SA RASPOREDOM I ODGOVORNOSTIMA)

  1. korak: Uvod i igre za upoznavanje (15 min.)
  1. korak: Osnove kritičkog mišljenja (25 min.)
  1. korak: Studije slučaja (30 min.)
  1. korak: Analiza (15 min.)

5. korak: Zaokruživanje (5 min.)

POTREBNI MATERIJALI

Laptop, projektor, olovke, markeri, papirna tabla, samolepljivi papirići, sveske 

MATERIJALI

PowerPoint prezentacija na temu kritičkog razmišljanja, odštampana studija slučaja i slike.

REZULTATI

Učesnici će steći sposobnosti trenera koji kritički razmišlja. 

EVALUACIJA

Učesnici će popuniti formulare za evaluaciju gde će izraziti svoje mišljenje o treningu. Osim toga, treneri će takođe evaluirati jedni druge. Takođe, učesnici će biti pozvani da podele svoje materijale sa predavanja na društvenim mrežama kako bi ohrabrili svoje kolege da učestvuju u sličnim treninzima.

PRAĆENJE

Učesnici će moći da primene svoje znanje u svojim nevladinim organizacijama tako što će sami organizovati lične treninge.

85%